TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN

GiaKhangGroup định hướng phát triển thành một Tập đoàn Công nghiệp – Thương mại – Dịch vụ hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ tốt nhất, góp phần phát triển thịnh vượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên thế giới.

 

 

SỨ MỆNH

“Mang đến cuộc sống thịnh vượng hơn cho người Việt từ chỉ số hài lòng khách hàng và nhân viên cao nhất.”

 

.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI