Khung đỡ bếp Âu

0

Vật liệu: Inox 201 hoặc 304
+ Khung chân: inox hộp 25×25 dày 1.0
+ Khung trên: inox hộp 30×30 dày 1.0
+ Tai bắt thiết bị: inox tấm dày 1.5
+ Chân chỉnh nhựa M10

Hotline: 0888 557733